Privacy & Cookies

1 Definities


a) Cookie beleid: dit cookie beleid;


b) Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming;


c) Website: www.rolfzeilmakerij.nl


d) Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.


2 Algemeen
Dit cookie beleid is van toepassing op de website rolfzeilmakerij.nl. Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van (persoons)gegevens van gebruikers van deze website, door Rolfzeilmakerij,Singel 16 te Grou in Friesland. KvK: 51912589.
Datum: 1 december 2019


3 Cookies en doeleinden


3.1 Door het gebruik van cookies vergaart Rolfzeilmakerij informatie over het gebruik van de Website. De informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer van Gebruiker. De informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer worden teruggestuurd naar Rolfzeilmakerij.


3.2 RolfZeilmakerij maakt gebruik van verschillende cookies:


a) Google Analytics

Via de Website worden cookies doorgegeven aan Google. Rolfzeilmakerij maakt vervolgens gebruik van de “Analytics”-dienst om rapportages te verkrijgen over de wijze waarop bezoekers de Website gebruiken. Google kan (of wordt wettelijk verplicht) de informatie delen met derden. Rolfzeilmakerij heeft toestemming gegeven aan Google om de informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Rolfzeilmakerij heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

b) Functionele cookiesInformatie over de herkenning van Gebruiker op de Website. De voorkeuren van Gebruiker worden opgeslagen. Het gebruik van functioneel cookies is strikt noodzakelijk voor de dienstverlening van Rolfzeilmakerij. Gebruiker kan de functionele cookies verwijderen via de instellingen van zijn browser.

c) Sessie cookies

Informatie over welke onderdelen van de Website Gebruiker heeft bezocht. De sessie cookies hebben bijvoorbeeld tot doel om terug te gaan naar een vorige pagina en andere technische redenen ter optimalisatie van de website. Deze cookies worden na het afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd.


4 Toestemming

De verwerking van de informatie over het gebruik van de website door Gebruiker vindt plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2 of op grond van De verwerking van de informatie over het gebruik van de website door Gebruiker vindt plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2 of op grond van gerechtvaardigde belangen. De toestemming geschiedt door op de button “Accepteer” te klikken. Gebruiker is niet verplicht om de toestemming te geven. Indien de toestemming niet wordt gegeven, kan Gebruiker niet optimaal gebruik maken van alle onderdelen van de Website.